Μας κυνηγάει άδικα η ∆ύση, λέει ο Ρώσος ολιγάρχης Αντρέι Mελνιτσένκο

23 March 2022
0


Ενας από τους δέκα πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ρωσίας, ο οποίος βρίσκεται στη μαύρη λίστα της Ε.Ε

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news