Στις Βρύξελλες έφτασε ο Μπάιντεν για την κρίσιμη Σύνοδο. Στο επίκεντρο νέες κυρώσεις

23 March 2022
0


Την Παρασκευή, ΗΠΑ και ΕΕ θα συζητήσουν τα ενεργειακά θέματα της Ευρώπης

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news