Василев: 15 млн. лв. са били изплатени за спортни проекти, до момента няма нито един реализиран

12 days ago
0


<p>Василев: 15 млн. лв. са били изплатени за спортни проекти, до момента няма нито един реализиран</p>
"Ако средствата не бъдат възстановени, ще сезирам всички компетентните органи", добави Василев
Source:
VESTI.bg

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news