Καζακστάν: Στα νεκροτομεία της χώρας μεταφέρθηκαν τα 225 πτώματα κατά τη διάρκεια των ταραχών

12 days ago
0


Καζακστάν: Στα νεκροτομεία της χώρας μεταφέρθηκαν τα 225 πτώματα κατά τη διάρκεια των ταραχών
Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει πολίτες και ένοπλους «μαχητές»

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news