'Ako se želi, možemo lako naći 4 milijarde kuna i preusmjeriti taj novac na mjere za opstanak'

12 days ago
0


'Ako se želi, možemo lako naći 4 milijarde kuna i preusmjeriti taj novac na mjere za opstanak'
Demograf Stjepan Šterc analizirao je proračun i novac za demografski oporavak našao u stavkama za financiranje udruga i političkih stranaka, intelektualnih usluga i materijalnih troškova ministarstava...

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news