Da li je vrijeme da međunarodna zajednica promijeni strategiju u BiH

10 days ago
0


I dok BiH prolazi kroz političku krizu i SAD pojačavaju angažman u regionu, postavlja se pitanje da li je ovo dobar trenutak da se obrati veća pažnja i pruži podrška građanskim opcijama.
Source:
VijestiBa

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news