Po raginimų sugadinti Vasario 16-osios minėjimą planuojamas atsakas

10 days ago
0


Vos keletui dienų praėjus po Sausio 13-osios minėjimo, pasklido kalbos, kad tokie patys protestai planuojami ir per kitas Lietuvai svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news