Απαντά σε Πολυνείκη το Υπ. Υγείας για το Molnupiravir. «Ενημερώθηκαν χθες Προσωπικοί-Ειδικοί Ιατροί και φαρμακεία»

13 days ago
0


Απαντά σε Πολυνείκη το Υπ. Υγείας για το Molnupiravir. «Ενημερώθηκαν χθες Προσωπικοί-Ειδικοί Ιατροί και φαρμακεία»
Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news