Η Μελίνα Σχοινή νέα Διευθύντρια του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού

10 days ago
0


Η Μελίνα Σχοινή νέα Διευθύντρια του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού
Αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Φεβρουαρίου

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news