JAV ir Rusijos derybos atrodo judančios į aklavietę: kodėl?

13 days ago
0Nesugebėjimas per šią savaitę vykusias derybas išsklaidyti didėjančios įtampos prie Rusijos ir Ukrainos sienos atvedė Maskvą, Vašingtoną ir pastarojo sąjungininkes Europoje į itin keblią padėtį, galinčią peraugti į atvirą ir potencialiai katastrofinę konfrontaciją.

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news