Səfir: "Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini 30 ilə sığışdırmaq olmaz"

10 days ago
0


Səfir: "Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini 30 ilə sığışdırmaq olmaz"
Source:
APA

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news