Կրճատվելու են ամբուլատորից ստացիոնար օղակ անհիմն ուղորդումները. փոխնախարար

10 days ago
0


Կրճատվելու են ամբուլատորից ստացիոնար օղակ անհիմն ուղորդումները. փոխնախարար
Համակարգային բարեփոխումներ ԱՆ-ում

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news