Што побрзо до квалификуван и способен парламент да ги врши своите уставни функции

4 days ago
0


Проблемите со мнозинството во парламентот се манифестираат на неговото функционирање во текот на целиот последен мандат, но и во неговите претходни состави. Во тој контекст, јавноста со право легитимно го поставува прашањето дали временскиот рок на неманифестирано мнозинство може да биде критериум за нефункционалност на Собранието. Или, пак, можеби се потребни и други, поконкретни критериуми, […]

The post Што побрзо до квалификуван и способен парламент да ги врши своите уставни функции appeared first on Нова Македонија.

Another news