Црн петок – рај за купување или вешт маркетинг

8 days ago
0


Колку македонските граѓани посветуваат време на пазарување, во кои периоди и како купуваат, дали има и свест за потрошувачко општество и како влијае економската моќ на луѓето на сето тоа? Сите овие дилеми се наметнуваат пред празничните периоди од годината кога се засилува потребата од пазарување, која практично започнува и со Блек фрајдеј ШОПИНГМАНИЈАТА БЛЕК […]

The post Црн петок – рај за купување или вешт маркетинг appeared first on Нова Македонија.

Comments
0

Show more comments
Reply
New comment added:

Another news