Жапаров Кербендин шаардык кеңешин таркатты

12 days ago
0


Жапаров Кербендин шаардык кеңешин таркатты
Президент мындай чечимди шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына башчы тандай албагандан улам кабыл алган.

Another news